AI翻轉教育

   AI學聯網簡報
       曾副總經理業務工程師
       電話(04)2471-7818
       手機(0988)125-376
       信箱:43webeye@gmail.com
       台中市南屯區大墩12113
家族、社群家族教育
請加入社團
 
101.【AI學聯網

102.【學習方法

103.【錄影功能

104.【建知識庫

105.【解決方案

201.
翻轉人生

202.AI的人生
 
211
.AI翻轉教學

212.AI智慧加密

213.AI資優特教

301.【如何製作好族譜可公開播放

302.【磨課師雲端架構

303.【生活的大數據庫

304.【AI型態翻轉教育

AI學聯網課程